вторник, 19 ноември 2013 г.

ОЧАКВАЙТЕ СКОРО!!! През 2013г. Tropic fire ще представи на българския пазар пиробатерии, произведени по напълно нова технология.

Корпусът на тези продукти е изграден от минерални вещества, растителни влакна, лепила и други вещества, които не замърсяват околната среда.

Новият материал, накиснат във вода за 6 часа, може естествено да се разгради след използването на пиробатерията, което го превръща в отлична органична тор.
От друга страна - малкото количество въглерод, гладкият вътрешен цилиндричен канал и липсата на спойка, тъй като отливката е цялостна, подобряват безопасността при използване на така произведените пиробатерии.

Имаме удоволствието да предложим на нашите клиенти колекция от шест различни  пиробатерии, произведени от новия материал:

1. Пиробатерия с 36 изстрела, калибър-1,6см - Ефекти: A: опашка червена комета, B: опашка зелена комета, C: жълта комета, D: опашка лилава комета , E: опашка сребърна комета, F: пращяща опашка.


2. Пиробатерия с 16 изстрела,калибър -2,0см - Ефекти: A: опашка червена комета към червен кокос и дараконови яйца,  B: опашка зелена комета към зелен кокос и дараконови яйца, C: опашкажълта комета към жълт кокос и дараконови яйца,  D: опашка сребърна комета към сребърен кокос и дараконови яйца.


3. Пиробатерия с 25 изстрела, калибър -2,0см - Ефект A: червена опашка към червени перли и бели искри, B: зелена опашка към лилави перли и зелени искри, C: синя опашка към разноцветен божур, D: сребърна опашка към сребърна върба, E: червена опашка към драконови яйца.


4. Пиробатерия с 49 изстрела, калибър -2,0см - Ефект A: брокатена корона с опашкаи лилави перли, B: брокатена кралска корона с опашка и зелени перли, C: червени пращящи цветя с опашка, D: зелени пращящи цветя с опашка, E: брокатени пращящи цветя с опашка.


5.Пиробатерия с 49 изстрела, калибър -2,0см - Ефект A: червена опашка към лилави към лилави перли и бели искри, B: зелена опашка към жълти перли и зелени искри, C: червена опашка към раноцветни перли и драконови яйца, D: зелена опашка към пращящи цветя, E: червена опашка към червен кокос и драконови яйца, F: сребърна опашка към сребърен кокос и драконови яйца, G: зелена опашка към пращящи цветя.

6.Пиробатерия с 19 изстрела,калибър-2,5см - Ефект A: червена опашка към червен кокос и бели искри, B: сребърна опашка към сребърен кокос и драконови яйца, C: синя опашка към брокатена корона със синьо, D: лилава опашка към лилави перли и хризантеми, E: червена опашка към пращящи цветя и върба.